Historiens eldste fortballklubber

De første moderne fotballklubbene oppstod i Storbritannia allerede i det 15. århundret. Disse er det ikke så lett å dokumentere i dag, man det finnes noen historiskeWisconsin1903FootballTeam spor. Det tidligste dokumentet som har overlevd til i dag er regnskapet til London Bryggeriforening fra 1421. Disse pleide nemlig å leie ut en av sine lagerhaller til «fotballbrorskap» for 20 pence. Det finnes flere slike historiske spor, også fra rettsvesnet. I løpet av tiden frem til den industrielle revolusjonen fantes det tredve lover som forbyr fotballspilling, fordi det blir sett på som en oppfordring til forstyrrelse av den offentlige lov og orden.

Med industrialiseringen begynner man å få bedre dokumenter

På begynnelsen av det 18. århundret kan man se fremveksten av forskjellige typer idrettsforeninger, som gjerne omtaler seg selv som gymnastiske foreninger. Disse drev hovedsaklig med bryting og fotball. Den første ordentlige fotballklubben finner man i 1824 i Edinburgh. Denne klubben var den første til å betegne seg som en «Fot-Ball» klubb. Reglene fra klubben har overlevd. Disse forbyr å spenne ben på hverandre, men det er lov å knuffe, skubbe, holde og å plukke opp ballen med hendene. Det virker også som om spillet ble gjennomført med 39 spillere på banen, og at sparking på leggen var helt i orden.

De første fotballklubbene som fortsatt er i funksjon

Den eldste klubben som fortsatt er i drift er Cambridge universitet sin klubb for foreningsfotball. Her utgjorde de forskjellige kollegiene grunnlaget for forskjellige lag, som pleide å spille mot hverandre. Sheffield F.C. er derimot den eldste uavhengige fotballklubben, som ikke hadde forbindelse med andre institusjoner, som skoler eller universiteter. I resten av den vestlige verden tok ting litt lengre tid, men i det fleste land finner man i løpet av 1860 og 70-tallet mange forskjellige klubber, som alle spiller etter de reglene som var blitt utformet av Den Engelske Fotballforeningen.

Spilling på Odds gir gratis tv-tilgang